Begin deze maand verscheen er een mooi artikel in het Infectieziekten blad van Medidact. Met alle verhalen die er rond gaan over Zika is het belangrijk te weten wat nu de stand van zaken is. Wat is er waar en bewezen en wat zijn slechts aannames of verdenkingen? Dit artikel in Medidact geeft meer uitleg.