Stephanie Lim, 27 jaar, Phd student, doet onderzoek naar West Nile virus

West-Nijl virus is een flavivirus dat de West-Nijlziekte veroorzaakt. Dit virus wordt door geïnfecteerde muggen overgedragen, waaronder de tijgermug. Vogels zijn reservoir voor dit virus en het wordt daardoor via een infectiecyclus tussen muggen en vogels in stand gehouden. Mensen en paarden zijn accidentele gastheren omdat zij geïnfecteerd kunnen worden maar het virus verder niet over kunnen dragen. Bij 80% van de mensen levert een infectie met het West-Nijl virus geen symptomen op en bij de overige gevallen is er sprake van koortsachtige symptomen. Bij ongeveer 1% van de gevallen kan er encefalitis of meningitis ontstaan omdat het virus ook de hersenen kan infecteren.

West-Nijl virus was als eerste geconstateerd in Uganda in 1937 en is al langere tijd endemisch in Afrika, het Midden Oosten, Azië en Europa. Het werd dan ook niet als een serieus gevaar beschouwd tot een uitbraak in Algerije in 1996, met de eerste gevallen in encefalitis. Daarop volgde een uitbraak in Roemenië in 1996 met een groot aantal gevallen van encefalitis. In 1999 was er de eerste uitbraak van dit virus in New York in de Verenigde Staten met een groot aantal gevallen van encefalitis en het virus heeft zich sindsdien razendsnel verspreid over het gehele continent van Noord Amerika, maar ook naar Mexico, Zuid Amerika en het Caribische gebied. De afgelopen tien jaar heeft het virus zich ook gevestigd in Europa, voornamelijk in landen zoals Italië, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Griekenland, Rusland en Turkije. In sommige van deze landen vonden uitbraken slechts plaats in paarden maar er zijn ook een aantal gevallen van encefalitis in mensen geweest. Mensen die bijvoorbeeld naar een van deze landen zijn geweest in de periode tussen 1 mei en 30 november en die bloed willen doneren worden gescreend op het West-Nijl virus.

 

West-Nile een zogenaamd "Emerging Pathogen"