Vogelgriep Influenza A virussen komen niet alleen voor in de mens maar ook in de dierenwereld. Bijna alle influenza A virus subtypen komen voor in wilde vogels, behalve het H17N10 influenza A virus. Dit virus is alleen gevonden in vleermuizen. Sommige influenza A virussen vanuit de dierenwereld kunnen sporadisch de mens infecteren, dit wordt een zoönose genoemd. Hoogpathogene aviaire influenza virussen van het subtype H5 en H7, ofwel de vogelgriep of vogelpest, veroorzaken enorme uitbraken in pluimvee en soms ook ziektegevallen in de mens met sterfte tot gevolg. Bij zeer nauw contact met besmet pluimvee kan de vogelgriep mensen infecteren. De recente uitbraken van vogelgriep in verschillende delen van de wereld worden voornamelijk veroorzaakt door het virus H5N1. Tijdens een vogelgriep uitbraak in 2003 in Nederland, werden 89 mensen geïnfecteerd met het H7N7 influenza virus, in één geval met dodelijk afloop. De vogelgriep is in beperkte mate besmettelijk van dier op mens. Er treedt pas gevaar op als het vogelgriepvirus verandert in een nieuw virus dat wel van mens op mens overdraagbaar is. Dat is gelukkig nog niet vastgesteld tijdens de vogelgriepepidemieën.

 

 

Picture11