Circa vijfhonderd VWO’ers en honderd basisscholieren gaan vanaf eind januari weer aan de slag met het project Viruskenner, dat beoogt jongeren bewust te maken van het bestaan van virussen en de risico’s die zij meebrengen. Op 23 en 24 januari wordt het project feestelijk ingeluid in een collegezaal van het Erasmus MC. Voor het eerst gaat Viruskenner de grens over: een basisschool in Paramaribo, Peu et Content, heeft zich met 80 leerlingen aangesloten bij het project.

Viruskenner is een initiatief van het Viroscience lab van het Erasmus MC en de Cirion Foundation, een organisatie die wetenschap dichterbij jongeren en de samenleving wil brengen. Zeven VWO-scholen uit het hele land en twee basisscholen doen mee aan deze vierde editie. De scholieren gaan hun leeftijdsgenoten aanleren hoe zij zich kunnen wapenen tegen de gevaren van infectieziekten. Ze mogen zelf kiezen hoe ze dit doen: met folders of posters op school, met een game of via de social media op internet.

Tot aan de gezamenlijke slotdag in april, werken de VWO’ers elke week aan hun onderwerp van Viruskenner. Een coach/viroloog van het Erasmus MC helpt hen aan informatie over infectieziekten en virussen. De leerlingen ontwikkelen tijdens die lessen tevens hun voorlichtingsprogramma.

Honderden scholieren gaan de strijd aan met virussen

De naar schatting 500 deelnemende VWO’ers zullen hun plannen ontvouwen tijdens een van de spannende slotbijeenkomsten op 11 april  in het Erasmus MC. Hier zal het winnende project worden gekozen en wordt bekend gemaakt wie dé Viruskenners van 2014 zijn. De leerlingen van de basisschool in Amsterdam houden hun presentaties in museum Nemo in Amsterdam, de leerlingen van Peu et Content doen dat op hun school in Paramaribo.

Ook dit jaar kunnen belangstellenden terecht op de website www.viruskenner.nl, waarop potentiële Viruskenners allerlei informatie over virussen en infectieziekten kunnen lezen. Op deze website komen ook filmpjes van de deelnemende leerlingen te staan.  Verslaggevers zijn van harte welkom om de aftrap of de slotbijeenkomst bij te wonen. Ook kan een les op een van de deelnemende scholen worden bijgewoond.
Deelnemende scholen zijn: basisschool Triangel uit Amsterdam, basisschool Peu et Content uit Paramaribo, Libanon Lyceum uit Rotterdam, Keizer Karel College uit Amstelveen, Goois Lyceum uit Bussum, Kaj Munk College uit Hoofddorp, Caland Lyceum uit Amsterdam, het Christelijk Lyceum uit Delft en het Maris College uit Den Haag.

Dit is een persbericht van het Erasmus MC

Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): www.nfu.nl.