Outbreak News Today publiceerde een interessante blog op hun website over dengue en andere infectieziekten in India. Onderzoekers uit Massachuchetts en verschillende Indiase instituten schatten dat het aantal dengue infecties waarschijnlijk rond de 300 keer hoger ligt dan gerapporteerd wordt door het Ministerie van Gezondheid. Daarnaast keken ze naar de kosten die een dengue infectie met zich meebrengen. Ze concludeerden bijvoorbeeld dat een een dag ziekte door dengue infectie twee keer zo duur is als een dag ziekte door tuberculose. Wil je weten wat deze onderzoekers dan precies hebben gedaan en tot welke conclusies ze nog meer kwamen, lees dan hun artikel in The American Journal of  Tropical Medicine and Hygiene.