Wij zijn Lars Witte en Steven van Gorp, twee leerlingen uit 6 VWO van het Keizer Karel College te Amstelveen. Voor ons profielwerkstuk hebben wij onderzoek gedaan naar het Hantavirus in Nederland. Het Hantavirus is een zoönose, het wordt immers van knaagdieren op mensen overgebracht. Voor zover bekend leidt een besmetting met het Hantavirus in Nederland bij ongeveer 1% van de opgenomen patiënten tot de dood. In Azië en Amerika is dit percentage veel groter, namelijk circa 50%. Er is echter een grote kans dat er in Nederland, en wellicht ook in de rest van de wereld, meer besmettingsgevallen voorkomen dan tot nu toe bekend is. Wij veronderstelden dan ook, bij het maken van ons profielwerkstuk, dat er in Nederland meer Hantavirus infecties voorkomen dan men tegenwoordig denkt.

Allereerst hebben wij literatuuronderzoek verricht, waarvoor wij veel verschillende internetsites hebben afgezocht, verschillende boeken hebben geanalyseerd en bovendien Professor Ab Osterhaus hebben mogen interviewen. Met het literatuuronderzoek hebben wij veel kennis over het Hantavirus opgenomen.

Met al deze kennis als basis zijn wij begonnen aan het statistisch onderzoek. In Nederland worden vooralsnog geen uitbraken van het Hantavirus gemeten. Daarom hebben we bij het statistisch onderzoek gezocht naar jaartallen waarin er rondom Nederland uitbraken zijn geweest van het virus. De kans is namelijk groot dat er in die jaartallen ook in Nederland uitbraken geweest zijn en ook dat er in die jaartallen meer besmettingsgevallen zijn geweest dan gemeten is.

Uit het statistisch onderzoek volgde dat er in de jaartallen 2005, 2007, 2008 en 2010 uitbraken zijn geweest rondom Nederland. Bij het praktisch onderzoek hebben we in het Koninklijk Instituut voor de Tropen uit twee van bovengenoemde jaartallen twee bloedsamples, afkomstig van patiënten die mogelijk besmet zijn geweest met het Hantavirus, getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen het virus.

Een van de bloedmonsters was lichtpositief voor Hanta, het is niet zeker of deze patiënt besmet is geweest met het virus. Het tweede bloedmonster was echter duidelijk positief voor Hanta, deze patiënt is dus wel degelijk besmet geweest met het Hantavirus.

Aan de hand van de resultaten die volgden uit het praktisch onderzoek hebben wij de conclusie kunnen trekken dat er in Nederland in het verleden meer besmettingsgevallen met het Hantavirus zijn geweest dan men tot nu toe dacht. Onze veronderstelling was dus juist.