Afgelopen vrijdag, 3 juli 2015, heeft de spannende einddag van het Ewald Meijer Lyceum, een Surinaamse middelbare school die voor het eerst deelnam aan Viruskenner, plaatsgevonden. Het was een hele happening, alle 21 groepjes presenteerden hun eindresultaat op het podium van de Ballroom van Royal Torarica. De zaal was gevuld met meer dan 300 man publiek en een 7-koppige jury. De avond werd geopend door de directrice van de school, mevrouw Doelwijt met inspirerende woorden. Na het zingen van het volkslied sprak Marco Goeijenbier, vertegenwoordiger van het project en bestuurslid van Cirion, die stichting die Viruskenner heeft opgezet. Valéry van Gorp nam als MC de microfoon van hem over en leidde het publiek door deze mooie avond heen.

Voor de pauze werd het publiek verrast door: Klas 408B met een powerpoint en toneelstuk over dengue, klas 411A met een toneelstuk over HIV, klas 409A met een film/documentaire over hantavirussen, klas 409B met een powerpoint over chikungunya, klas 408C met een poster  over mazelen, klas 409C met een powerpoint over hepatitis C, klas 412B met een animatiefilm over dengue, klas 411B met een toneelstuk (met zang en dans) over influenza, klas 410A met een film over Ebola, klas 413B met een powerpoint presentatie over mazelen, klas 412A met een toneelstuk over hantavirussen, klas 410B met een film over chikungunya en klas 411C met een toneelstuk (met zang en dans/pp plaatjes op achtergrond) over MERS.

Na een korte pauze waren de andere 8 groepen aan de beurt: klas 408A gaf een powerpoint over Ebola, klas 413C een toneelstuk over hepatitis C, klas 413A een powerpoint (in nieuwsvorm) over HIV, klas 412C een documentaire over influenza, klas 410C een film/documentaire over MERS, klas 414A een powerpoint en rap over Ebola, klas 414B een toneelstuk en powerpoint over chikungunya en klas 414C een documentaire over MERS.

En toen was het spannende moment aangebroken, de punten moesten geteld worden, de jury moest in beraad. Ondertussen werden de leerlingen uitgedaagd door de Viruskenner quiz! Per klas en per leerling werden de scores bijgehouden. Van alle klassen was 414 het beste en de individuele prijswinnaars zie je op de foto.

De afgevaardigde van het ministerie van Onderwijs gaf een toespraak met lovende woorden. Daarna was het tijd voor de spannendste prijsuitreiking van de avond. De jury kreeg het woord en kondigde aan dat de tweede prijs ging naar… klas 414B met hun toneelstuk, powerpoint presentatie en filmpje over chikungunya. Hun presentatie had de beste vorm, goed gedaan!
En dan de nog spannendere eerste plaats, deze was voor het groepje met de beste inhoudelijke presentatie en ging naar: klas 413B met hun powerpoint presentatie en sterk toneelstuk over mazelen! Gefeliciteerd!

Directrice mevrouw Doelwijt nam de microfoon over om alle mensen die hebben meegewerkt aan Viruskenner 2015 te bedanken. Wat was het een mooie afsluiting! Tot volgend jaar?!