Gedurende je hele leven ontvang je misschien tientallen vaccinaties. Maar wat krijg je nou eigenlijk precies ingespoten? Voor ieder virus moet een specifiek vaccin worden ontwikkeld. Soms bestaat het vaccin uit alleen (een aantal) eiwitten van een virus. Het kan ook zijn dat er een heel virus wordt ingespoten dat is verzwakt of geïnactiveerd. Welk type vaccin er ontwikkeld wordt hangt af van het soort immuuncellen dat getraind moet worden om het virus te herkennen. Sommige delen van een virus worden beter herkend door de immuuncellen dan andere delen. Het is dus belangrijk om goed na te denken over de samenstelling van een vaccin zodat het immuunsysteem het virus zo goed mogelijk kan herkennen en opruimen bij een infectie.

Voor een heel aantal virussen hebben we hele goede vaccins beschikbaar. Toch zijn er nog steeds ziekte- en sterfgevallen die door deze virussen worden veroorzaakt. Hoe komt dat?

photo credit: Jennifer Raff from violentmetaphors.com

Photo credit: Jennifer Raff from violentmetaphors.com

Helaas zijn er nog altijd mensen die zich niet laten vaccineren. Hiervoor worden verschillende redenen aangevoerd. Sommige mensen laten zich niet vaccineren vanwege hun geloofsovertuiging, maar je hoort ook andere argumenten:

“Mazelen/kinkhoest/influenza etc. zijn allemaal niet zo gevaarlijk.”
Deze ziektes zijn wel degelijk gevaarlijk en kunnen levensbedreigend zijn!

“Vaccins zorgen toch niet voor een goede bescherming, je kan beter een ‘natuurlijke’ infectie doormaken.”
Ieder jaar worden er 3 miljoen kinderlevens gered door vaccinaties. 2 miljoen kinderen sterven jaarlijks door een ziekte die voorkomen had kunnen worden door vaccinatie. Hier kun je een zeer aangrijpende brief lezen van een moeder van wie het 15 dagen oude zoontje de mazelen kreeg in de wachtkamer van de dokter. Haar zoontje was te jong om gevaccineerd te worden, maar degene die met mazelen in de wachtkamer zat hoogst waarschijnlijk niet. Dit had dus allemaal voorkomen kunnen worden door vaccinatie!

“Vaccins worden niet goed getest op veiligheid en artsen geven niet toe dat er bijwerkingen zijn.”
Vaccins worden zeer grondig getest voordat ze op de markt komen. Eventuele bijwerkingen worden in kaart gebracht. Heel soms zijn er milde bijwerkingen.

“Vaccins kunnen autisme veroorzaken.”
Grote onzin!!! Dit is een keer gepubliceerd en niemand heeft dit onderzoek na kunnen doen. Sterker nog, er zijn meer (wel goed uitgevoerde) onderzoeken die bevestigen dat er totaal GEEN relatie is tussen vaccinatie en autisme. Door je te laten vaccineren bescherm jezelf, maar ook de mensen om je heen. Sommige mensen kunnen namelijk geen vaccinatie ontvangen omdat ze te jong zijn, een ziekte hebben of omdat het vaccin om de een of andere reden bij die persoon niet goed werkt. Als zo veel mogelijk andere mensen toch gevaccineerd zijn, kan een virus maar een beperkte groep mensen infecteren en dus slecht verspreiden in een populatie. Dit type bescherming heet herd immunity. Doordat mensen zich bewust niet laten vaccineren, is de kans groter dat een virus zich verspreidt.

Er bestaan dus nogal wat misverstanden over vaccinaties, daarom zijn projecten zoals Viruskenner zo belangrijk! Jullie kunnen met jullie unieke campagne mensen bewust maken van het belang van vaccinatie en laten zien waarom er onderzoeksgeld moet worden gestoken in het ontwikkelen van nieuwe vaccins. Succes!

Meer over misverstanden kun je lezen in dit artikel. En op deze website staat in een kaart mooi aangegeven welke uitbraken en hoeveel uitbraken over de hele wereld voorkomen hadden kunnen worden als iedereen zich liet vaccineren.