Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben George Sips, arts, en bevind me inmiddels in het laatste jaar van de specialisatie-opleiding tot arts-microbioloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Een arts-microbioloog houdt zich bezig met preventie-, aantonen-, en behandeling van infectieziekten. Infectieziekten kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten, schimmels/gisten, en prionen. Zelf heb ik een voorgeschiedenis binnen de virologie en heb ik voordat ik deze specialisatie-opleiding ging doen onderzoek gedaan naar virusinfecties van het zenuwstelsel.  Ook nu doe ik dat onderzoek nog. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in openbare gezondheidszorg en de gedachte dat de gezondheid van mensen, dieren en het milieu niet losstaan van elkaar maar met elkaar in verbinding staan. In het Engels wordt deze gedachte aangeduid met de term “One Health” om aan te geven dat er op onze planeet sprake is van één gedeelde gezondheid van mens, dier en milieu.

In dat laatste opzicht heb ik twee weken geleden een week een bezoek gebracht aan het Italiaanse Nationale Instituut voor Infectieziekten “Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani” in Rome. Gelet op de klimaatverandering heeft Italië de laatste jaren te maken gekregen met een aantal oprukkende infectieziekten die door insecten worden overgedragen zoals West Nile virus en Usutu virus. Ik heb in Rome veel geleerd over het aantonen van infecties door deze virussen. Ook heb ik kunnen meekijken bij het “Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT)” dat voor de regio’s Lazio, waar Rome in ligt, en Toscane de aanwezigheid van infectieziekten onderzoekt in inderdaad insecten, maar ook in dieren en in voeding, hetgeen erg interessant was.

Tevens waren er een aantal mensen die besmet waren met het nieuwe coronavirus in Italië, inmiddels zijn dat er veel meer. Er vond daarom veel onderzoek en intensieve zorg plaats. Ook daarvan heb ik heel veel geleerd.

Tijdens de Viruskenner Masterclass zal ik ingaan op het thema vaccineren: hoe kun je infecties proberen te voorkomen met vaccinaties?