Stichting Technasium stelde Eric van Gorp als oprichter van Viruskenner en opdrachtgever van de Technasium Top Award 2018 een aantal vragen. Lees hieronder het interview! Even voorstellen: Prof. Dr. Eric van Gorp, opdrachtgever Technasium Top Award 2018

Zika, ebola, malaria, HIV… Virussen zijn de laatste tijd veel in het nieuws en het onderwerp is actueler dan ooit. Maar wat is een virus eigenlijk precies en hoe kun je er één oplopen, of – nog belangrijker – voorkomen dat je er één oploopt? Dat weten veel mensen nou juist niet precies. Derdejaars technasiumleerlingen uit het hele land gaan begin 2018 tijdens de Technasium Top Award met dit onderwerp aan de slag. Opdrachtgever Prof. Dr. Eric van Gorp van Stichting Cirion en het Erasmus MC licht de opdracht toe en stelt zich voor.

Waarom ben je opdrachtgever geworden voor de TTA?

“Met Viruskenner ben ik inmiddels al bijna tien jaar bezig met het doel de kennis over virussen onder jongeren te vergroten. Ik weet dus hoe leuk het is om met jongeren te praten over mijn vak. Maar het belangrijkste is dat ze over virussen leren. Als je kijkt naar nieuwe infecties waar we mee geconfronteerd worden gaat het in driekwart daarvan om infecties veroorzaakt door virussen. Voor de meeste daarvan is geen of nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. Dat betekent dat kennis en awareness heel belangrijk zijn. Er is nog veel te doen in programma’s die de kloof dichten tussen jeugd, kennis en wetenschap. Bovendien vind ik dat het bij ons vak hoort om kennis te verspreiden. Dat breng ik ook graag over op mijn collega’s, jonge academici die in het ziekenhuis werken. Ik denk dat het voor hen belangrijk is om met scholieren over hun vak te praten. Dat ze een stukje van hun kennis doorgeven. De interactie tussen hen en de scholieren is ook nog eens erg leuk en het enthousiasme werkt twee kanten op. Het houdt mij en mijn collega’s scherp en brengt ons ook weer op ideeën.”

Waarom heb je gekozen voor deze opdracht?

“Uit onderzoek blijkt dat er latente virussen aanwezig zijn die door maatschappelijke, omgevings- en klimatologische verandering in de toekomst een wereldwijde epidemie kunnen veroorzaken. We willen onderzoek doen met de vraag welke virussen een potentieel risico voor de volksgezondheid kunnen vormen in de toekomst. De insteek hierbij is de essentiële kennis over overdrachts- of transmissieroute van een virus. Ziekteverwekkers kunnen via verschillende transmissieroutes op de mens worden overgebracht. De ene ziekte wordt gemakkelijker overgedragen en is dus besmettelijker dan de andere. De leerlingen moeten eerst gedegen onderzoek doen voordat ze aan de slag kunnen. Uiteindelijk moeten ze hun resultaten natuurlijk ook goed kunnen presenteren en de jury kunnen overtuigen.”

Het is een heel actuele opdracht, want virussen zijn de laatste tijd veel in het nieuws.

“Dat klopt. Het is een onderwerp dat altijd actueel is en blijft. Er zijn meer mensen die het risico lopen op virusinfecties en tegelijk is er toenemende media-aandacht voor het onderwerp. Daarom is het belangrijk dat mensen de berichtgeving over virussen beter op waarde kunnen schatten doordat ze er genoeg kennis over hebben. Mijn motto is dan ook: kennis als antivirus.”

Wat verwacht je van de oplossingen van de technasiumleerlingen?

“Mijn ervaring met Viruskenner is dat we erg verrast kunnen worden door de originele en diverse ideeën van leerlingen. Hoe jonger ze zijn, hoe origineler de oplossingen kunnen zijn. Dus eigenlijk heb ik vrij hoge verwachtingen!”