(virale) Hepatitis

Hepatitis is een andere veel voorkomende virale infectie. Het gaat om een ontsteking van de lever door een van vier mogelijke hepatitisvirussen: hepatitis A, B, C en E. De lever is een erg belangrijk orgaan omdat het het lichaam ontgift en op die manier beschermt. Dit jaar worden vooral hepatitis B en C onder de aandacht gebracht.