HIV

HIV staat voor Humaan immunodeficiëntievirus, wereldwijd een van de belangrijkste infectieziekten. Ook in Nederland worden nu nog jaarlijks ongeveer 1000 mensen geïnfecteerd.