Jurre Siegers

Mijn naam is Jurre Siegers en ik ben PhD student op de afdeling Viroscience aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ik ben mijn studie begonnen aan het Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences waar ik een bachelor biotechnologie (Forensic Sciences) heb gedaan. Tijdens deze studie heb ik een jaar lang stage gelopen in Australië aan de University of Melbourne waar ik onderzocht hoe een bepaalde genetische afwijking in rode bloedcellen mensen vatbaarder maakte voor virussen en bacteriën. Dit was mijn eerste echte kennismaking met het immuunsysteem, al haar cellen, functies, mechanismen, enzovoorts… Ik was gelijk verkocht. Doordat mijn interesse in het immuunsysteem, virussen en bacteriën zo was aangewakkerd besloot ik om de master Infection & Immunity aan het Erasmus MC te gaan doen. Tijdens deze master heb ik stages gelopen op het gebied van ontwikkelingsbiologie van lymfeklieren en opkomende influenza A virussen (griepvirus). Het interessante aan virussen is dat een handje vol eiwitten en een klein beetje genetisch materiaal zo gigantisch veel schade in mens en dier teweeg kan brengen… Hoe kan dit?

Vandaar dat ik mijn promotieonderzoek ben begonnen op de afdeling Viroscience. Griepvirussen staan erom bekend dat ze luchtweginfecties (bijvoorbeeld longontsteking) kunnen veroorzaken. Soms kan het voorkomen dat griepvirussen niet de luchtwegen maar de hersenen infecteren. Mijn onderzoek houd zich bezig met hoe griepvirussen de hersenen infecteren, verspreiden en daar schade veroorzaken. Tijdens een promotieonderzoek houd je je bezig met het formuleren en testen van hypothesen. Het testen van een hypothese wordt gedaan door experimenten uit te voeren die je soms zelf vanaf de grond af aan moet opbouwen wat een erg leuke uitdaging is! Verder verdiep je jezelf zo veel mogelijk in de wetenschappelijke literatuur omtrent jouw project zodat je die kennis kan toepassen.

In de komende 4 jaar hoop ik mijn promotie af te ronden waardoor we meer te weten zijn gekomen over griepvirussen en herseninfecties.