Keizer Karel College | v.o.

Het Keizer Karel College is een school in Amstelveen voor havo, atheneum, gymnasium en technasium en heeft ongeveer 1600 leerlingen. Sinds 2008 is de school gestart met de technasium opleiding.

Christelijk Lyceum Delft | v.o.

Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) is een protestants-christelijke brede scholengemeenschap. Dat betekent dat we vanuit een duidelijke visie het volgende onderwijs aanbieden: gymnasium, atheneum, havo, mavo, beroepsgericht onderwijs (vmbo-kbl/bbl) We doen dat in vier goed ingerichte vestigingen in Delft, waarvan één een dependance is.

Libanon Lyceum Rotterdam | v.o.

Het Libanon Lyceum is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium in hartje Rotterdam. Twee jaar geleden is de school officieel gestart met de technasium opleiding. Op dit moment volgen de leerlingen in de XL-stroming het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).